ZERTIFIKATEJOURNAL

TSI Index                                                                      Akcie se silným trendem

Tým z investičního magazínu AKTIONÄR vyvinul tzv. Trend-Signale-Indikator (TSI), který z více než 1000 evropských titulů umožní sledovat a systematicky „vyslídit“ 20 akciových titulů s nejslibnějším trendem. Pro tento prvotřídní výběr byl proto vytvořen index TSI E20. Vzhledem k tomu, že akciový trh má historicky v letních měsících větší sklon ke korekcím, byla do kalkulace indexu zabudována také hotovostní (cash) složka tak, aby se při sezónních korekcích nemuselo plně do indexu investovat. Příslušný investiční certifikát, který je vhodný pro přimíchání do investičních portfolií, má v nabídce Deutsche Bank. 

Více 

   S&T                                                                              Opět na plný plyn 

Po velmi úspěšném třetím čtvrtletí zvýšila společnost S&T prognózu pro rok 2018. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) by za celý rok měl dosáhnout „nejméně 88 milionů, místo původně plánovaných 80 milionu EUR. Tato rakouská společnost se specializací na IT služby nyní oznámila, že tohoto cíle bylo již dosaženo. Kromě toho došlo oproti minulému roku také ke zvýšení obratu o 13 procent, tedy celkové zvýšení na téměř jednu miliardu eur. Na základě těchto úspěchů by mělo dojít ke zvýšení dividendy o 0,03 na 0,16 EUR na jednu akcii. Hnací silou růstu je pokračování digitalizace průmyslové výroby. Pro long investici se nabízí MINI od BNP Paribas.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt