ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 82/2015

Emise

CO2 certifikáty

čislo 2015/82 - 06.03.2019

Od podpisu Kjótského protokolu v roce 1997 existují v EU závazné emisní limity pro emise skleníkových plynů, jako je CO2. Aby mohly všechny evropské společnosti splnit tyto mezní hod­noty, byla v roce 2003 zavedena možnost obchodování s právy na emise CO2 tzv. "EU Emission Allowance", zkráceně "EUA". EUA subjektům umožňuje emisi jedné tuny CO2 nebo jednoho ekvivalentu jiných skleníkových plynů. Více v aktuálním vydání ZertifikateJournalProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 82/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt