ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 76/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/76 - 03.10.2018

Deset let po propuknutí finanční krize a kolapsu společnosti Le­hman Brothers zůstává stále mnoho otázek nezodpovězeno. Navzdory četným regulativním iniciativám má jen málo lidí pocit, že se jednání na kapitálových tr­zích stalo bezpečnějším. Jedna věc se v každém případě podařila a sice pokus odstranit ze všeho složitost. O deset let později ale nastal pravý opak: téměř všechno je dnes mnohem složitější, než tomu bylo dříve. To by ale ještě nebyl důvod ke stížnostem, někdy to však vede k tomu, že se ztracená důvěra tak rychle nevrací. Nicméně opatření centrálních bank v boji s hospodářskou a fi­nanční krizí byla účinná. Přísun levných peněz a nulové úroky umožnily, aby se trhy zotavily. Především institucionální in­vestoři se rychle vrátili na kapitá­lové trhy. Nyní se množí obavy, že by současná růstová rally mohla skončit. Jak udržitelné mů­že být tržní zotavení posledních let? Tyto pochybnosti by mohly vést investory k tomu, aby se postupně obrátili ke kapitálovému trhu zády. Pro dlouhodobé budování ma­jetku jsou produkty kapitálových trhů nepostradatelné, a to nejen proto, že zahrnují universum strukturovaných cenných papírů. Avšak apel na rozum svépráv­ných investorů platí jen v omezené míře. Schopnost mnoha lidí investo­rů pochopit vzájemné vztahy mezi finančními a reálnými ekonomi­kami se ani po letech globální kri­ze výrazným způsobem nezlepšil. Ale ti, kteří se touto problema­tikou zabývají trochu intenzivněji, by se neměli obávat ani v bu­doucnosti. Diverzifikované portfo­lio může být výnosné jak směrem vzhůru, tak při tržní stagnaci a dokonce i při poklesu.


1


Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 76/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt