ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 76/2015

Pick of the Week

QSC

čislo 2015/76 - 03.10.2018

Na své červencové valné hroma­dě se německá společnost QSC rozhodla oddělit svůj obchodní segment s telekomunikacemi. Za tímto účelem byla celá divize pře­vedena na stoprocentní dceřinou společnost Plusnet. Z operativního pohledu se nic nemění, protože již nyní je v rámci vertikální struktury společnosti oblast telekomunikací velmi autonomní. Vyčlenění by mohlo uvolnit nový růstový potenciál a nové pří­ležitosti v telekomunikační oblasti. Bankovní dům Lampe odhaduje hodnotu vyčle­něné divize na 180 až 210 milionu eur. Aktuální tržní ocenění celé společnosti QSC je „pouze“ nece­lých 190 milionů eur. Z toho je patrné, že se jedná o zajímanou příležitost pro investici.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 76/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt