ZERTIFIKATEJOURNAL

Wikifolio.com                                                              Úspěšné a velmi žádané

Pro investory určitě nebyly uplynulé týdny na akciových trzích poklidnou procházkou. Ovšem úspěšní traders mohli udržet případné škody ve snesitelných hranicích, především díky individuální flexibilitě a důslednému zajištění. Následující tabulka prezentuje Top 3 portfolia na sociální platformě wikifolio, která byla úspěšná i v turbulentních časech. Také v březnu pokračovaly akciové trhy v poklesu. Téměř všechny známé indexy v Evropě a v USA zaznamenaly v uplynulém měsíci negativní performance. Například u hlavního německého akciového indexu DAX došlo minulý měsíc k bezmála šestiprocentnímu propadu, který následoval po tříprocentním poklesu v únoru. Až na několik výjimek se od listopadu nachází největší německý akciový index v klesajícím trendu, který se projevuje negativními výnosy „p.m.“ Až ve fázích poklesu se skutečné projeví schopnosti dobrých investorů. Díky flexibilnímu tržnímu jednání a zachování osvědčené tržní strategie, mohlo mnoho úspěšných traderů udržet svá portfolia v zisku a zabránit případným poklesům. Dobré tradingové výsledky jsou honorovány také v případě wikifolio certifikátů. 

Více 

   DWS                                                                              Dvojitý "Discount"

V rámci reorganizační sanace dosáhla Deutsche Bank dalšího etapového vítězství. Její dceřiná společnost DWS se začala obchodovat ve velmi turbulentním tržním prostředí a na burzovních parket ve Frankfurtu byla uvedena 22. března. První stanovená cena akcií DWS byla 32,55 EUR a pohybovala se nepatrně nad emisní hodnotou 32,50 EU. Následně došlo k růstu a maximum bylo dosaženo na úrovni 33,08 EUR.  DWS  je  dle  ukazatele P/E oceněna pro rok 2019 ve výši necelých deset. Jejich konkurenti mají ocenění výrazně vyšší – Amundi má P/E 12,4 a Blackrock dokonce 16,7. S discount certifikátem mohou investoři vstoupit do pozice s „dvojnásobnou slevou“.

Více 

 EUSIPA Derivative Map

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové produkty. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a popisuje specifické charakteristiky jednotlivých produktů.

VíceEUSIPA DERIVATIVE MAP© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt