ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 82/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/82 - 06.03.2019

Po výkyvech posledních týdnů roku 2018 nezačal nový rok vůbec špatně. Dobré výsledky v lednu a únoru dávají naději na další růst. Ovšem tato euforie může velmi rychle vyprchat. V oblasti struktu­rovaných produktů může být dob­rým indikátorem ukazatel „Assets under Management“ a je třeba počkat, zda se v tomto obtížném tržním prostředí výrazně zvýší po­díly investičních certifikátů a pá­kových produktů. Mnoho investičních expertů předpovídá pro následující měsíce spíše negativní tržní tendenci. Například se všeobecně očekává o trochu slabší hospodářský růst. To by znamenalo, že všichni, kteří v uplynulých letech úspěšně kopí­rovali pozitivní hospodářský růst prostřednictvím ETFs produktů, nebudou zřejmě příliš spokojeni se současnou performance. Přinej­menším strukturované cenné pa­píry mohou v této tržní fázi nako­nec ukázat svoji skutečnou přida­nou hodnotu, kterou díky své struktuře mají. To znamená zajistit výnosy i na klesajících trzích. Zvláště v době, kdy investoři mo­hou dělat mnoho chyb, je dobře patrná důležitost investičních cer­tifikátů. Korekce akciového trhu přiměla investory k tomu, aby svá portfolia udělala odolná vůči kri­zím. A nyní se opět ukazuje, že strukturované cenné papíry nej­sou problémem, ale řešením. Slouží k diverzifikaci finančních aktiv a chytře udržují investiční portfolio na správné cestě. Inves­tiční certifikáty a pákové produkty jsou proto vhodné pro zajištění portfolií cenných papírů a umožní jejich odpovídající vyvážení. Geo­politická rizika a výše zmíněné oslabení globálního růstu činí in­vestory stále opatrnějšími. Znač­ná část investorů, kteří se sami rozhodují, se již dlouhou dobu na­učilo přizpůsobit své chování neu­stálým změnám tržního prostředí a neočekávaným burzovním scé­nářům. Přinejmenším to ukazují mírně vyšší objemy u produktů s plnou ochranou kapitálu. Z investičních portfolií jsou postupně vyřazovány rizikovější produkty. Jak je dobré, že existují strukturované cenné papíry pro každou tržní situaci a libovolný výnosově­rizikový profil. Investoři, kteří tuto strategii sku­tečně realizují, se pak nemusí obávat budoucích turbulencí a mohou zůstat plně zainvestovaní.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 82/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt